# Nome Jogos
1. Gondor_Queen 1023 8389
2. Sabarish Murari 758 6600
3. mary curie 380 3339
4. Sabarish 233 2539
5. Hrudya Bhaskar 185 2268
6. Jennifer Moonlight 239 1767
7. Shadow fighter XD 177 1711
8. Prathiba 178 1678
9. Rohan Srivastav 113 1181
10. Allen Mavila Mathew 147 864
11. DEBORAH GEORGE V_A 116 653
12. Visalakshi Vanamamalai 114 645
13. Ramesh Kumar 86 632
14. MULTI GAMER 53 622
15. Meowth Meowth 74 580
16. Vishal Tyagi 114 579
17. Divya Sharma 110 569
18. Dipali Jagtap Patil 63 554
19. DrawingPanda 79 510
20. FluffyDude 38 448
21. ayush kumar 2006 44 393
22. Vallabhee Jariwala 37 367
23. Richa Parmar 54 321
24. dhara kanala 28 318
25. Ariba Siddiqui 35 310
26. Vaishnavi Rasam 94 293
27. Maneish Bhagat 83 285
27. Teja Kanteti 75 285
29. Srinivas Kesana 37 280
30. DrDrunk 59 258
31. Xavier 29 213
32. Rachita Modi 26 209
33. pranavi kesana 43 200
34. Anurag Phad 64 191
35. Nirmala 16 187
36. sesha giri Kesana 28 185
37. Prakash Patel 32 178
38. Ashwin S 48 160
39. Gitesh Khare 21 151
40. AkhiL Ser 25 148
41. Lichelle Jenica 28 133
42. abs 58 126
43. Rashi Sharma 10 108
44. Asgardian 5 95
45. Rashmi Babu 21 92
46. venkatesan G 84 82
47. Angel1 24 81
48. Ritesh Jaiswal 15 80
49. adhitesh chauhan 17 76
50. Ajay Bhat 26 72
Data are updated every ~hour

Rank de jogadores

Rank por país

Publicidade